8. Vid ett potentiellt kabelbrott kommer din laddstation att indikera detta genom att blinka blått. För att åtgärda kabelbrottet måste du först identifiera vart brottet har uppkommit. Kan du själv komma på något du arbetat med i trädgården som skulle kunnat orsaka brottet? Om inte annat finns kabelsökare finns som hjälpmedel för att identifiera brottet.

Efter man identifierat vart brottet uppstått, behöver man skarva ihop kabeln igen. Detta utförs med hjälp av en skarvkontakt och i vissa fall där kabeln är spänd, lite extra kabel plus skarvkontakt.

Alternativ två är att du kontaktar din återförsäljare för åtgärd av kabelbrott, vi kommer gärna ut och hjälper dig!