4. Ca 3 gånger under säsongen, det är de rekommenderade antalet byten för att bibehålla ett bra klippresultat. Lämnar du in roboten på service byts alltid knivarna ut.