11. Skall du bygga eller förändra i trädgården finns det stor chans att begränsningen eller guidekabeln påverkas. Antingen skarvar du själv på den förändring som sker på kabeln, alternativt kontakta din återförsäljare, så kommer vi ut och hjälper dig med din flytt / omläggning av kabel.