1. När åskan går är det bra att dra ut strömmen till laddstationen. Det är också bra om man lossnar på begränsningskablarna på laddstationen. Därmed har ett potentiellt nedslag ingen väg in till varken klippare eller laddstation.